دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید محمد   ماجدی

پست الکترونیکی : smmajedi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : فوق دکتری

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : نانو شیمی تجزیه و محیط زیست
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ملی سنگاپور (NUS)

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : شیمی آلاینده های محیط زیست و متابولیتها
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : انستیتوی تحقیقاتی محیط زیست - دانشگاه ملی سنگاپور (NUS)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

عضو انجمن متخصصان محیط زیست ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آلودگی های محیط زیست

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه آلودگی های محیط زیست

نوع همکاری : تمام وقت

سید محمد ماجدی

سید محمد ماجدی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^